Overzicht van de Schoolbesturen

 

Het Schoolbestuur (SB) is verantwoordelijk voor één of meerdere scholen. De leden van het schoolbestuur zijn er verantwoordelijk voor dat de school goed draait. Om deze taak te vervullen, werven zij een directie en leraren aan. Het schoolbestuur ontvangt ook de werkingsmiddelen voor de school van het departement Onderwijs.

Het schoolbestuur werkt een pedagogisch project uit voor de school/scholen die het onder zijn bevoegdheid heeft. De keuze van de levensbeschouwelijke of filosofische basis van waaruit onderwijs wordt gegeven staat vrij.
Daarnaast kan het schoolbestuur ook vrij kiezen voor een opvoedingsconcept en de daaraan gekoppelde opvoedingsmethode.

 

SB
scholen
voorzitter
vzw Basisschool & Humaniora DvM
DvM Humaniora
C. Waegeman
IÑIGO, Ignatiaanse scholen vzw
Sint-Jozefscollege
B. Guns

Sint-Jozefscollege 1
  Sint-Jozefscollege 2
 vzw VORA Sint-Maarteninstituut 1 F. Dierickx

Sint-Maarteninstituut 2
  Sint-Maarteninstituut 3
  Sint-Augustinusinstituut
vzw Opvoeding en Cultuur van de Zusters van Gijzegem
Instituut Sint-Vincentius a Paulo
E. Van Goethem
Instituut Sint-Vincentius a Paulo 1

vzw Priester Daens
Sint-Jozefschool
J. De Groote
 
DvM HTB
(a.i. van R. Goossens)
 
VTI - 1

 
VTI - 2 (+CLW)

 
VTI - 3