College van Directeurs

 

Het CODI doet het coördinerend en voorbereidend werk voor de CAIM-leden en heeft van daaruit een adviserende functie.

De vergadering is samengesteld uit alle directeurs van de scholen.

De CODI-leden vergaderen maandelijks onder het voorzitterschap van de coördinerend directeur.

school
directeur
DvM Humaniora
Michèle Haeck
Sint-Jozefscollege
Arie De Rijck

Karla De Vuyst
Sint-Maarteninstituut
Marc Leyman (SMI 1)

An De Cordier (SMI 2)

Luc Borms (SMI 3)
Sint-Augustinusinstituut Jan De Bruyn
Instituut Sint-Vincentius a Paulo
Christine Grysolle

Manfred Moortgat (SVI 1)
Sint-Jozefschool
Lut Matthijs

Margo Daeleman
DvM HTB
Els Cosyn
Vrij Technisch Instituut
Johan Haezaert (VTI 1)

Tanja Biebaut (VTI 2)

Els Van der Hoeven (VTI 3)

Ann Heymans (CLW)


coördinerend directeur: Luc Borms
secretaris: Sabine Beeckman