Comité van de Afgevaardigden van de schoolbesturen en scholengemeenschap

 

Het CASS voert het beleid van de scholengemeenschap en neemt na overleg met de andere geledingen de uiteindelijke beslissingen.

 Elk schoolbestuur is vertegenwoordigd door één of meerdere personen, afhankelijk van de grootte van hun school/scholen.


voorzitter
M. Ringoot (PDC)
ondervoorzitter F. Dierickx (VORA)
secretaris H. Van Den Bossche (SVI)
leden H. Cooreman (DvM humaniora)

R. Penneman (PDC)

L. Van Cauteren (PDC)

W. Nimmegeers (VORA)

P. Yperman (SJC)

H. Van Den Bossche (SVI)
pedagogisch begeleider H. Bellaert
coördinered directeur L. Borms
 administratief verslaggever
S. Beeckman