Algemene informatie

 

Op de website van de Vlaamse Overheid vind je een antwoord op al je vragen:

http://www.ond.vlaanderen.be/

 

De gezamenlijke website van de lokale overlegplatforms, basis- en secundair onderwijs,

heeft de bedoeling alle leerlingen en hun ouders, alle inrichtende machten, directies en

leerkrachten, alle organisaties die te maken hebben met gelijke onderwijskansen en hun

leden, alle betrokkenen en geïnteresseerden correct te informeren over dit decreet en zijn

praktische uitvoering. Daarnaast houdt hij je van zeer nabij op de hoogte van

evoluties, wetgeving, goede voorbeelden, afspraken, deelnemers, knelpunten, ... tot en met

verslagen en agenda's van de verschillende overlegmomenten en een nieuwsbrief. 

http://www.lop.be

 

Het Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs (VVKSO) groepeert alle

katholieke scholen en centra die gewoon voltijds of deeltijds secundair onderwijs

organiseren. Op zijn website vind je alles terug om aan visie-ontwikkeling te doen en om

ondersteuning te vinden op pedagogisch, administratief-juridisch en organisatorisch-

beleidsmatig vlak.

http://www.vvkso.be/