Inschrijven

Opendeur- en infodagen zoals we ze andere jaren gewoon waren, krijgen dit jaar een versie die cornaproof is. Neem gerust een kijkje op de schoolsites om te weten hoe je kan deelnemen...

Dvm Handels-, Technisch en Beroepsonderwijs
22 februari 2021
informatie op de site
DvM Humaniora
1 maart 2021: eerste jaar
27 april 2021: tweede graad
28 april 2021: derde graad
inschrijven op de site
Instituut Sint-Vincentius a Paulo
14 maart 2021: 1e graad
 8 mei 2021: 2e en 3e graad
inschrijven op de site

Sint-Augustinusinstituut
27 februari 2021: eerste graad inschrijven op de site
Sint-Jozefscollege
7 maart 2021
informatie op de site
Sint-Jozefschool Mere
12 maart 2021: digitale VIP-avond 
8 mei 2020: opendeurdag
inschrijven op de site

Sint-Maarteninstituut
27 februari 2021: eerste jaar
8 mei 2021: tweed en derde grad
inschrijven op de site

Vrij Technisch Instituut
6 maart 2021
8 mei 2021
informatie op de siteINSCHRIJVINGEN in het eerste middelbaar VOOR 1 SEPTEMBER 2021

Vanaf volgend schooljaar schakelen alle Aalsterse secundaire scholen over op een digitaal inschrijvingssysteem. De bedoeling isom ouders en leerlingen te verzekeren van een plaats in het secundair onderwijs en om te komen tot een betere sociale mix. De keuze van de leerling en deouders is doorslaggevend voor de toewijzing van de school.
Let op! Het digitale inschrijvingssysteem geldt niet voor Sint-JozefschoolMere. Inschrijven in deze school kan via hun website of telefonisch.

Voor de andere scholen gaat het als volgt te werk:
Vanaf maandag 15 maart tot vrijdag 23 april 2021
Ouders kunnen zich digitaal aanmelden op het centrale systeem (www.naarschoolinaalst.be). Het tijdstip van aanmelden speelt geen enkele rol bij het toewijzen van plaatsen. Het maakt dus niet uit of menzich op 15 maart dan wel 23 april aanmeldt. Het belangrijkste criterium bij het toewijzen van de school is de keuze van de ouders.

Tussen zondag 25 april en maandag 3 mei 2021
Alle ouders die zich aangemeld hebben, ontvangen een ticket voor een bepaaldeschool.

Vanaf woensdag 5 mei tot maandag 31 mei 2021
Ouders kunnen zich met hun ticket aanbieden aan de school die vermeld wordt ophet ticket en zich officieel inschrijven. Ook hier speelt het tijdstip van inschrijven geen enkele rol meer. Wie een ticket heeft voor een bepaaldeschool, heeft zeker een plaats.

Vanaf dinsdag 1 juni 2021
Op 1 juni starten de reguliere inschrijvingen. Wie geen ticket heeft of zichniet wil inschrijven in de toegewezen school, kan zich aanbieden om in te schrijven als er nog vrije plaatsen zijn. Zo niet komt men op een wachtlijst.

Belangrijk: De voorrangsregeling voor kinderen van personeel en broers of zussen (of kinderen uit dezelfde leefeenheid) van huidige leerlingenblijft bestaan. In de loop van de aanmeldingsprocedure krijgen zij de kans om hun voorrangsrecht aan te geven. Bij het toewijzen van leerlingen aan scholengeldt de voorrangsregeling.